Tiskarna Kočevski tisk d.o.o.

O Tiskarni Kočevski tisk

Kočevski tisk je srednje velika tiskarna, ki deluje od leta 1955. V letih obstoja je šlo podjetje skozi različne faze razvoja, delovalo je z različnimi tehnologijami in za različne kupce. Od enostavnih tiskovin v prvih letih smo prešli na vse bolj zahtevne, večinoma smo tiskali prospekte, brošure in ostali marketinški material.

V zadnjih letih je postala naš najpomembnejši kupec farmacevtska industrija, ki je znana po svojih visokih kriterijih glede kakovosti. Izdelujemo predvsem navodila za farmacevtske preparate, vse pomembnejši del proizvodnje predstavljajo škatlice, propagandni material pa vseskozi ostaja del naše proizvodnje.

Proizvodni program/storitve

  • Tisk zloženk, na zloženke lahko vtisnemo tekst tudi v Braillovi pisavi.
  • Navodila, tusi zgibano zlepljena navodila.
  • Knjige in brošure.
  • Marketinške tiskovine ( prospekti, letaki, oglasi, vizitke, dopisi, revije...)
  • Kompletna priprava za vse tiskovine, izvedba oblikovanja, tiskovine pa brezplačno dostavimo kupcu.

Tiskarna Kočevski tisk d.o.o.

Ljubljanska cesta 18a
1330 KOČEVJE

Tiskarna, specializirana za farmacevtsko industrijo


Delovna mesta Tiskarna Kočevski tisk d.o.o.