SNEŽNIK Kočevska Reka

Danes je Snežnik d.o.o. iz Kočevske Reke del družbe SiDG - Slovenski državni gozdovi d.o.o., upravljavca gozdov v lasti Republike Slovenije.

Podjetje Snežnik, ustanovljeno leta 1953, ima dolgoletno tradicijo povezano z lesom. Tudi sama lokacija podjetja nadaljuje preteklo dejavnost širšega območja - predelavo in prodajo lesa.

Podjetje sestavljajo štiri enote:

  • Meles - kjer se prirpavlja hlodovina za razred v žagalnici (lupljenje, krojenje in sortiranje hlodovine),
  • Žagalnica - razrez lesa v žagalnici v deske, trame in ostale izdelke,
  • Jelovi program - predelava manj kvalitetnega lesa iz žagalnice v palete in namenske elemente za embalažo vrednejših izdelkov,
  • Decimirnica - predelava bukovih desk v polizdelke za stole, masivne plošče ipd.
  • Lamelirnica - specializirana za izdelavo masivnih dolžinsko in širinsko spojenih plošč iz lesa trdih listavcev.

Vizija podjetja Snežnik d.o.o.

Postati sodoben lesno-predelovalni center za iglavce in listavce.

Proizvodni program/storitve

  • Proizvodnja žaganega lesa iglavcev in listavcev,
  • sušenje lesa v sušilnicah,
  • predelava lesa iglavcev,
  • decimiranje listavcev,
  • lepljenje decimiranega masivnega lesa v plošče v lamelirnici.

SNEŽNIK d.o.o.

Kočevska Reka 1b
1338 Kočevska Reka

Lesno-predelovalni center - žaganje, skobljanje in impregniranje lesa