Slovenski državni gozdovi d.o.o.

SiDG
Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas.

Spodbujajo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je njihov ključni poslovni partner. Izvajajo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov. SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevajo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki.

Vizija podjetja SiDG d.o.o.

Želijo postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.

Proizvodni program/storitve

  • Gozdarstvo (ekološke in socialne funkcije gozda, certificiranje, izvajanje del v gozdovih, ),
  • prodaja lesa in logistika,
  • gospodarjenje z nepremičninami in pridobivanje gozdov,
  • primarna predelava lesa in lesni centri.

Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Rožna ulica 39
1330 KOČEVJE

Gozdarstvo, prodaja lesa in logistika, gospodarjenje z nepremičninami in pridobivanje gozdov, primarna predelava lesa in lesni centri.