OŠ Zbora odposlancev

Smo največja šola v Kočevju, ki se lahko pohvalimo z nazivi EKO šola, Zdrava šola in Kulturna šola… Na šoli imamo 562 učencev, od tega 63 učencev Romov. Gotovo smo šola, kin a tem področju orje ledino in z integracijo the otrok skuša zmanjšati socialne razlike med različnimi skupnostmi.

Smo tesen partner MIZŠ in tudi ZRSŠ na tem področju, ter s svojimi izkušnjami skušamo oblikovati tudi ustrezen kurikulum zanje.V zadnjih 4 letih smo člani mnogih projektov, predvsem dajemo poudarek formativnemu spremljanju pouka in seveda uvajanju IT tehnologije v šolski sistem.

Pridružite se kolektivu v centru mesta

Pridružite se našemu kolektivu, ki trenutno šteje 79 sodelavcev. V prihodnjih letih bomo iskali tako učitelje predmetne in razredne stopnje kot tudi druge sodelavce, ki omogočajo kvalitetno delovanje šole.

Osnovna šola Zbora odposlancev

TZO 28
1330 KOČEVJE

Izobraževanje otrok in mladine


Delovna mesta OŠ Zbora odposlancev