OBNOVA Kočevje d.o.o. in O-PROJEKT d.o.o.

OPOMBA: Seznam delovnih mest podjetja bo objavljen v prihodnjih dneh

Kot eno izmed vodilnih gradbenih podjetij v zahodno dolenjski regiji nudijo celostne storitve na področju gradbeništva in projektiranja. Ukvarjajo se z visoko gradnjo (splošna gradbena dela, zaključna dela in instalacije) za industrijske, poslovne, stanovanjske, javne in sakralne objekte, nizko gradnjo (izgradnja cest, komunalno opremljanje, ureditev okolic), proizvodnja, transport in vgrajevanje betonov (navadnih, certificiranih), proizvodnja, transport in prodaja peskov (navadnih, certificiranih, več vrst frakcij,..), izdelovanje vseh vrst tehnične dokumentacije.

Vizija podjetja

Skupina Obnova želi postati ena bolj priznanih podjetij v Sloveniji na področju gradbeništva, projektiranja ter proizvodnje oziroma ponudbe betona in peska. Tudi v bodoče si bodo prizadevali graditi na kvaliteti in razvoju kadrov in storitev za zadovoljitev tako naročnikov kot zaposlenih.

Proizvodni program/storitve

  • visoke in nizke gradnje
  • proizvodnja, transport in vgrajevanje betonov
  • proizvodnja, transport in prodaja peskov
  • izdelovanje vseh vrst tehnične dokumentacije

OBNOVA Kočevje d.o.o.
O-PROJEKT d.o.o.

Trg Svetega Jerneja 4
SI-1330 Kočevje

www.obnova-kocevje.si

Splošna gradbena dela, projektiranje, ponudba betonov in peskov