Skip to main content
Kočevje

Osnovna šola Zbora odposlancev

Smo največja šola v Kočevju, ki se lahko pohvalimo z nazivi EKO šola, Zdrava šola in Kulturna šola… Na šoli imamo 562 učencev, od tega 63 učencev Romov. Gotovo smo šola, kin a tem področju orje ledino in z integracijo the otrok skuša zmanjšati socialne razlike med različnimi skupnostmi.

Smo tesen partner MIZŠ in tudi ZRSŠ na tem področju, ter s svojimi izkušnjami skušamo oblikovati tudi ustrezen kurikulum zanje.V zadnjih 4 letih smo člani mnogih projektov, predvsem dajemo poudarek formativnemu spremljanju pouka in seveda uvajanju IT tehnologije v šolski sistem.

Lokacija

Naslov

Osnovna šola Zbora odposlancev
Trg zbora odposlancev 28
1330 Kočevje

Dejavnost

Izobraževanje