Skip to main content
Kočevje

Kočevski les d.o.o.

Kočevski les že od leta 2015 upravlja gozdove, ki so v lasti Občine Kočevje. Trenutno naši zaposleni skrbijo za delovanje sušenja žaganega lesa, obenem pa imamo vzpostavljeno tudi gozdno lesno predelovalno verigo, v katero so vključeni posamezni lastniki gozdov in podjetja in tako skupaj s partnerji zagotavljamo ustrezne količine energenta (z manjvredno lesno biomaso in lesnimi ostanki) za izvajanje javne toplotne oskrbe na Kočevskem.

Zavedamo se odgovornega ravnanja z danimi surovinami v našem okolju in prav tako kvalitete življenja med gozdovi, zato je naš cilj predvsem, da les, ki ga pridobimo na našem območju v čim večji meri na kočevskem tudi predelamo - v polizdelke ali pa tudi v končne izdelke - s čim višjo dodano vrednostjo.
Vse aktivnosti izvajamo z domačimi izvajalci, partnerji v gozdno lesni verigi. Tako aktivno sodelujemo tudi pri spodbujanju oblikovanja novih delovnih mest.
Cenimo kakovost in se trudimo biti najboljši. Tako smo v nekoliko letih pridobili že kar nekaj certifikatov, ki utemeljujejo naša prizadevanja in skrb za kakovost, skupaj z Občino Kočevje pa smo prejeli tudi naziv »najbolj skrben lastnik gozda« na območju, ki ga pokriva Zavod za gozdove Slovenije.

Podpiramo tudi humanitarne projekte in omogočamo različnim skupnostim, da realizirajo svoje cilje za razvoj zdrave družbe in vključevanje posameznikov v socialno okolje.

Lokacija

Naslov

Kočevski les d.o.o.
Trata XIV 6a
1330 Kočevje

Dejavnost

upravljanje gozdov v lasti Občine Kočevje