Skip to main content
Kočevje

Zavod Kočevsko

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje (v nadaljevanju: Zavod Kočevsko) je ustanovila Občina Kočevje kot organizacijo za razvoj turizma in kulture, ki skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije kulturne in turistične ponudbe občine Kočevje, za spodbujanje razvoja ter trženje obstoječih in novih produktov kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe destinacije Kočevsko.

Zavod udejanja sprejeti strategiji za področja turizma in kulture s tem, da povezuje vse dejavnike na teh področjih, da sam organizira in izvaja programe in projekte, da ustvarja nove produkte, da vzpostavi in izvaja učinkovit in usklajen sistem ter način promocije in da gospodarno upravlja in vzdržuje turistične in kulturne objekte, ki mu jih je Občina Kočevje zaupala v upravljanje. S tem Zavod Kočevsko zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj turizma in kulture ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na teh in preostalih področjih v občini Kočevje.

Z letom 2016 se je vzpostavila destinacijska blagovna znamka Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije, s katero se je pospešeno pričela izvajati strategija razvoja turizma v sodelovanju s turističnimi ponudniki na kočevskem, ki pokriva Občino Kočevje, Kostel in Osilnico.

Lokacija

Naslov

Zavod Kočevsko
Trg zbora odposlancev 62
1330 Kočevje

Dejavnost

razvoj turizma in kulture