Skip to main content
Kočevje

Ljudska univerza Kočevje

Ljudska univerza Kočevje je javni zavod za izobraževanje odraslih in svetovanje odraslim o možnostih učenja ter kariernemu razvoju. Ljudska univerza Kočevje je prav tako organizacijska enota Podjetniškega inkubatorja Kočevje. 

S ponudbo odraslim udeležencem zagotavljamo možnosti za pridobitev osnovne izobrazbe, podporo in pomoč pri učenju, različna znanja za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc.

Pomagamo izboljšati spretnosti in graditi znanje za boljšo kvaliteto življenja, za preprečevanje izhoda zdrsa v revščino, še posebej za pripadnike ranljivih skupin prebivalstva.

Z različnimi projekti, kot so Dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, Večnamenski romski center in Večgeneracijski center, spodbujamo vseživljenjsko učenje v kočevski in sosednjih regijah.

Za izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja skrbi ekipa stalno in začasno zaposlenih strokovnjakov in številni zunanji izvajalci.

Ljudsko univerzo Kočevje odlikuje šestdesetletna tradicija, ki kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje, na drugi strani pa prilagodljivost na nove izzive.

Ljudska univerza Kočevje je prerasla v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in razvojno dejavnostjo.

Vse večji obseg dejavnosti v zadnjih letih predstavlja projektno delo in s tem članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih partnerstvih.

 

Lokacija

Naslov

Ljudska univerza Kočevje
Trg zbora odposlancev 30
1330 Kočevje

Dejavnost

izobraževanje odraslih