Skip to main content
Kočevje

Slovenski državni gozdovi d. o. o.

Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas. 

Spodbujajo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je njihov ključni poslovni partner. Izvajajo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov. SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevajo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki. 

Lokacija

Naslov

SiDG d.o.o.
Rožna ulica 39
1330 Kočevje

Dejavnost

gozdarstvo