Skip to main content

Prijava za Zoisovo štipendijo za nadarjene

18 Maj 2024

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Višina štipendije za dijake od 120 EUR mesečno.
Višina štipendije za študente od 140 EUR mesečno.

Podrobnosti na spletni strani: https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois

Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom.

AKTUALNO! Hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije

V skladu z novelo Zakona o štipendiranju, ki jo je Državni zbor sprejel 24. novembra 2023, se bo lahko od šolskega leta 2024/2025 dalje državna štipendija dodelila hkrati z Zoisovo štipendijo.

Zoisove štipendije se dodelijo vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

  • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
  • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,
  • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in
  • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto) ali se vpisujejo v višji letnik na isti ravni izobraževanja, pa štipendije še niso prejemali na tej ravni (npr. prehod iz 1. v 2. letnik srednje šole).
Objava razpisa

Sklad vsako leto najpozneje do konca junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij.

Več podrobnih informacija na spletni strani Sklada:
https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zois

 
Zadnje novice