Skip to main content
Prostovoljstvo je eno izmed okolij, kjer se neformalno in priložnostno učenje nenehno odvija, zato tudi v Rdečem križu Slovenije spodbujamo in podpiramo vrednotenje vseh kompetenc prostovoljcev, ki jih pridobivajo med prostovoljskim udejstvovanjem.

Postani prostovoljec v Rdečem Križu Slovenije

Prostovoljska dela v rdečem križu Slovenije Območno združenje Kočevje

DELOVANJE V EKIPI PRVE POMOČI

Ekipa prve pomoči je aktivirana v primeru naravnih in drugih nesreč, ko sistem javnega zdravstva ne more pokriti potreb po zagotavljanju zdravstvene oskrbe splošnega prebivalstva in ranljivih skupin.

DELOVANJE V SLUŽBI ZA POIZVEDOVANJE

Osnovno poslanstvo Službe za poizvedovanje je preprečevanje stisk oseb, ki so ločene od svojcev zaradi vojne, oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij.

NUDENJE PRVE PSIHOLOŠKE POMOČI

Psihološka prva pomoč (PPP) je aktivnost psihosocialne podpore. Psihosocialna podpora se nanaša na izvedbo dejavnosti, ki obravnavajo tako čustvene kot socialne potrebe posameznikov, s ciljem pomagati ljudem pri uporabi njihovih virov in povečati odpornost.

PROSTOVOLJSKO DELO NA PODROČJU MIGRACIJ

S prostovoljstvom na področju migracij pomembno prispevate k humanitarnim prizadevanjem ter podpirate posameznike in skupnosti v stiski.

PROMOCIJA KRVODAJALSTVA

Pri promociji krvodajalstva sodelujejo prostovoljci, ki dobro poznajo sistem krvodajalstva v Sloveniji in so pogosto tudi sami darovalci krvi.

POMOČ PRI ORGANIZACIJI KRVODAJALSKIH AKCIJ IN DOGODKOV ZA KRVODAJALCE

Območna združenja Rdečega križa organizirajo terenske krvodajalske akcije, na katerih prostovoljci pomagajo pri pripravi prostora, usmerjanju, spremljanju počutja krvodajalcev, delitvi malice in čiščenju prostora po zaključku.

IZVAJANJE PREVENTIVNIH MERITEV

na terenu redno izvajajo brezplačne meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, vsebnosti kisika v krvi (saturacije), trigliceridov in holesterola v krvi.

POMOČ NA RAZDELILNEM MESTU

Na razdelilnem mestu prostovoljci zbirajo in izdajajo materialno pomoč socialno šibkejšim.

PREVZEM IN DOSTAVA DONIRANE HRANE

Prostovoljci prevzemajo donirano hrano v trgovskih centrih po zaključku njihovega uradnega delovnega časa ali pa topla kosila v gostinskih obratih in javnih zavodih.

POMOČ IN PODPORA OSEBAM IZ RANLJIVIH SKUPIN

Prostovoljstvo se izvaja v obliki obiskov, pogovorov, družabništva in neposredne pomoči. Prostovoljci priskočijo na pomoč pri vsakodnevnih opravilih, jim pomagajo pri organizaciji pomoči, ki si je morda sami ne morejo organizirati ali pa jih spremljajo pri opravljanju nujnih obveznosti, kot so obisk trgovine, lekarne, pregledi v zdravstvenih ustanovah ali na uradih.

ORGANIZACIJA SREČANJ IN DOGODKOV ZA STAREJŠE

Prostovoljci pomagajo pri oblikovanju kulturnega in zabavnega programa ali pogostitvi ter organizirajo različne druge dejavnosti, ki so prilagojene posamezni skupini udeležencev, njihovim željam in potrebam.

POMOČ PRI VZDRŽEVANJU, ČIŠČENJU IN UREJANJU STAVB TER OKOLIC

Prostovoljci pomagajo pri čiščenju, odvozu odpadkov, košnji ter opravljanju manjših vzdrževalnih del. Skrb za čist in urejen prostor ter opremo je del izvajanja dejavnosti.

MENTORSTVO V VRTCIH TER OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Dejavnosti se navezujejo na področja delovanja Rdečega križa, kot so prva pomoč, krvodajalstvo, socialna dejavnost, pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah, promocija zdravja, prostovoljstvo, ter med mladimi krepijo vrednote solidarnosti in humanosti.

IZVAJANJE DELAVNIC V VRTCIH TER OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

Prostovoljci izvajajo različne dejavnosti za otroke in mlade v vzgojno-izobraževalnih institucijah, s katerimi le-ti spoznavajo Rdeči križ in njegova področja delovanja, kot so prva pomoč, krvodajalstvo, humanitarna dejavnost, pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah, prostovoljstvo in podobno.

VODENJE KROŽKOV RDEČEGA KRIŽA

Krožki Rdečega križa so kombinacija družbeno koristnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov.

PREDAVANJE IN IZVAJANJE DELAVNIC PRVE POMOČI

Mentorji, predavatelji, izvajalci delavnic prve pomoči so prostovoljci, ki so redno vključeni v druge programe na področju prve pomoči (npr. licencirani predavatelji prve pomoči, člani ekip prve pomoči).

DELOVANJE V OSNOVNOŠOLSKI EKIPI PRVE POMOČI

Osnovnošolci, ki želijo delovati na področju prve pomoči, oblikujejo osnovnošolske ekipe prve pomoči.

DELOVANJE V SREDNJEŠOLSKI EKIPI PRVE POMOČI

Srednješolci, ki želijo delovati na področju prve pomoči, oblikujejo srednješolske ekipe prve pomoči.

KOORDINACIJA IN IZVAJANJE DOBRODELNIH DOGODKOV IN AKCIJ

Dobrodelni dogodki in akcije potekajo čez celotno leto v sodelovanju s pristojnim RKS – OZ, prostovoljci, mentorji, učitelji in učenci.

PROSTOVOLJSTVO V KRAJEVNIH ORGANIZACIJAH RDEČEGA KRIŽA

Območna združenja Rdečega križa zaradi boljšega in učinkovitejšega dela oblikujejo krajevne organizacije Rdečega križa (KORK), skupine prostovoljcev, ki se združujejo glede na lokacijo bivanja, praviloma v skladu z organizacijo lokalne samouprave. Prostovoljci v lokalni skupnosti pomagajo pri uresničevanju humanitarnih ciljev, kot so ukrepanje ob naravnih nesrečah, organiziranje humanitarnih zbiralnih akcij, zaznavanje in posredovanje pomoči ogroženim v skupnosti, krepitev socialne mreže, skrb za vključevanje novih članov, organiziranje družabnih dogodkov, srečanj ter skrb za zdravje sokrajanov.

POMOČ PRI ADMINISTRACIJI IN KOORDINACIJI

Prostovoljci, ki nudijo pomoč pri administraciji in koordinaciji, sodelujejo s strokovnimi službami in sodelavci RKS pri pripravi različne dokumentacije, kuvertirajo, evidentirajo, komunicirajo z drugimi prostovoljci oziroma uporabniki po telefonu oziroma elektronski pošti ter pomagajo pri koordinaciji prostovoljcev.

SPONTANO PROSTOVOLJSTVO

Spontani prostovoljec je oseba, ki ni povezana z odzivno ali prostovoljsko organizacijo, vendar nudi podporo pri odzivanju na izredno situacijo in odpravljanju njenih posledic brez obsežnega predhodnega načrtovanja.

Kompetence, sposobnosti, veščine in znanja, ki se razvijajo in krepijo pri prostovoljskem delu

  • USMERJENOST H KAKOVOSTNEMU DELUVODSTVENE KOMPETENCE
  • KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE
  • PRILAGODLJIVOST
  • KOMPETENCE MIŠLJENJA
  • MOTORIČNE KOMPETENCE

Odštevamo do zaprtja prijave

dni
:
ur
:
minut
:
sekund

Rok za prijavo

31 December 2024

Nagrada

osebno zadovoljstvo in številne izkušnje

Kontakt za prijavo

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kočevje
041 780 771
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izziva

Rdeči Križ Kočevje