Skip to main content

Prostovoljstvo za mlade

Postani prostovoljec v Domu starejših občanov Kočevje

Nagrada: osebno zadovoljstvo, izkušnje in reference
S prostovoljskim delom prostovoljci v DSO Kočevje organizirano in na odgovoren način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja stanovalcev v okviru individualnega in skupinskega dela.

Postani prostovoljec v Rdečem Križu Slovenije

Nagrada: osebno zadovoljstvo in številne izkušnje
Prostovoljstvo je eno izmed okolij, kjer se neformalno in priložnostno učenje nenehno odvija, zato tudi v Rdečem križu Slovenije spodbujamo in podpiramo vrednotenje vseh kompetenc prostovoljcev, ki jih ...