Skip to main content
SiDG razpisuje 5 (pet) štipendij za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, smer gozdarstvo, za poklic gozdar. Če si prvič vpisan v letnik, ne oklevaj in se javi na razpis. Rok je 13.9.2024. Višina štipendije pa 300 EUR.

SiDG podeljuje štipendije dijakom za poklic gozdar za 2024/2025

Družba SiDG (Slovenski državni gozdovi d.o.o.) razpisuje 5 (pet) štipendij za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, smer gozdarstvo, za poklic gozdar. Prijave so lahko iz kateregakoli dela Slovenije.

Katere dokumente priložiš?

  • kratek življenjepis,
  • dokazilo o povprečni oceni zadnjega razreda osnovne šole oziroma dokazilo o učnem uspehu za zaključen letnik srednje šole,
  • potrdilo o vpisu v srednjo šolo,
  • potrdilo o državljanstvu,
  • morebitna dokazila o dosedanjih izjemnih dosežkih (učnih, šolskih, strokovnih in znanstvenih,...),
  • izjavo, da ne prejemaš drugih kadrovskih štipendij.

Višina štipendije: 300 EUR

Kam pošlješ vlogo?

Vlogo pošlješ na predpisanem obrazcu in z označbami, ki jih najdeš na linku:
https://sidg.si/index.php/o-sidg/stipendiranje

na naslov SiDG, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Vloga mora biti POPOLNA, sicer bo zavržena. 

Odštevamo do zaprtja prijave

dni
:
ur
:
minut
:
sekund

Rok za prijavo

13 September 2024

Nagrada

300 EUR mesečno

Kontakt za prijavo

Klikni za vlogo na predpisanem obrazcu

Naslov za pošiljanje:
SiDG, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Vloga mora biti POPOLNA, sicer bo zavržena.

Kraj izziva

Slovenija

Objavilo podjetje