Skip to main content
Boš postal zdravnik ali zobozdravnik? Zdravstvani dom Kočevje je za tekoče študijsko leto razpisal 2 kadrovski štipendiji za študente medicine in 1 štipendijo za študente dentalne medicine. Rok za oddajo prijave je sicer že potekel. Jeseni napovedujejo ponovni razpis za študijsko leto 2024/25. Višina štipendije od 35% minimalne plače, odvisna pa je od učnega uspeha.

Kadrovske štipendije za bodoče zdravnike in zobozdravnike

Kadrovska štipendija za študente medicine; naziv: ZDRAVNIK (2 štipendiji)
Kadrovska štipendija za študente dentalne medicine; naziv: ZOBOZDRAVNIK (1 štipendija)

V prihodnosti se obetajo tudi štipendije za ostale zdravstvene delavce in sodelavce (logopede, specialne pedagoge, psihologe ...).

1. ZDRAVNIK (DOKTOR MEDICINE)


Pogoji za pridobitev štipendije:

Štipendija se lahko podeli kandidatu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima status študenta in je vpisan v drugi ali višji letnik Medicinske fakultete, smer medicina,
- je državljan RS,
- ima stalno bivališče v občini Kočevje ali občini Kočevsko Ribniške subregije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče, Kostel in Osilnica),
- ne prejema druge kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice,
- ne prejema drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
- ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
- ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu RS za zaposlovanje,
- ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
- se obveže, da bo po končanem študiju sklenil delovno razmerje z ZD Kočevje, za najmanj toliko časa kolikor je trajalo štipendijsko razmerje, pri čemer se obdobje pripravništva in specializacije ne šteje v ta čas
- se obveže, da bo po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu vložil prijavo na razpis specializacij za eno od naslednjih področij:
- psihiatrija,
- internistika (pulmologija ali diabetologija),
- oftalmologija,
- ginekologija.
* področja se lahko glede na potrebe ZD Kočevje dopolnjujejo oz. spreminjajo.

2. ZOBOZDRAVNIK (DOKTOR DENTALNE MEDICINE)


Pogoji za pridobitev štipendije:

Štipendija se lahko podeli kandidatu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima status študenta in je vpisan v drugi ali višji letnik Medicinske fakultete, smer dentalna medicina,
- je državljan RS,
- ima stalno bivališče v občini Kočevje ali občini Kočevsko Ribniške subregije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče, Kostel in Osilnica),
- ne prejema druge kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice,
- ne prejema drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
- ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
- ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu RS za zaposlovanje,
- ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
- se obveže, da bo po končanem študiju sklenil delovno razmerje z ZD Kočevje, za najmanj toliko časa kolikor je trajalo štipendijsko razmerje, pri čemer se obdobje pripravništva ne šteje v ta čas.

Štipendist mora v času štipendiranja opraviti delovno prakso pri delodajalcu v trajanju najmanj 160 ur v vsakem študijskem letu in pripraviti poročilo o opravljeni praksi.

Pripravi se in vnaprej pripravi vlogo in prijavo!

Kaj pripraviti?
· kratek življenjepis,
· motivacijsko pismo,
· potrdilo o državljanstvu RS,
· potrdilo o stalnem bivališču v občini Kočevje ali občini Kočevsko Ribniške subregije (Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica),
· potrdilo o vpisu v študijski program, za katerega se podeljuje štipendija, za tekoče študijsko leto 2023/2024,
· dokazilo o študijskem uspehu v zadnjem študijskem letu,
· izjavo, da študent skladno z zakonom, ki ureja štipendiranje, ne prejema druge kadrovske štipendije ali štipendije za deficitarne poklice, da ni v delovnem razmerju oz. ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda,
· dokazilo o bruto dohodku na družinskega člana v skupnem gospodinjstvu.

Višina štipendije?

Višina štipendije se določi glede tvoj na učni uspeh v preteklem študijskem letu in znaša najmanj 35% minimalne plače.

| Učni uspeh | Višina štipendije
| 6,0 do 7,0 | 35 % minimalne plače
| 7,1 do 8,0 | 40 % minimalne plače
| 8,1 do 9,0 | 45 % minimalne plače
| 9,1 do 10,0 | 50 % minimalne plače

Minimalna plača za leto 2024 znaša 902 EUR neto oz. 1.254 evrov bruto.

Za vse podrobnosti, merila za odločanje o upravičenosti in natančno pripravo vloge več na linku:

https://www.zdkocevje.si/obvestila/2024/javni-razpis-podelitev-kadrovskih-stipendij-studijsko-leto-20232024

Odštevamo do zaprtja prijave

dni
:
ur
:
minut
:
sekund

Rok za prijavo

29 April 2024

Nagrada

štipendija od 438,86 EUR bruto

Kontakt za prijavo

Saša Vidmar Vesel
01 893 90 13
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izziva

Zdravstveni dom Kočevje