Turistični informator I

Podjetje: Zavod kočevsko

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2022, 2023

Opis del in nalog:

 • Informiranje in usmerjanje obiskovalcev destinacije Kočevsko.
 • Glede na delovni proces vodenje in koordinacija dela v TIC-u.
 • Motiviranje sodelavcev in po potrebi uvajanje novih sodelavcev.
 • Priprava in organizacija turističnih programov in vodenja ter koordinacija vodnikov in ponudnikov pri pripravi programov.
 • Vodenje evidence in finančne dokumentacije pri pripravi programov.
 • Spremljanje trendov zahtev obiskovalcev.
 • Sodelovanje s področjem trženja za pripravo promocijskega materiala.
 • Aktivno sodelovanje pri organizaciji dogodkov zavoda.
 • Sprejemanje in informiranje domačih in tujih obiskovalcev.
 • Promocija in prodaja turističnih programov in izdelkov.
 • Po potrebi izvajanje in prodaja poštnih storitev in proizvodov.
 • Receptorska, prodajna in vzdrževalna dela za obratovanje objekta.
 • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju prireditev na področju turizma.
 • Sodelovanje pri pripravi in usklajevanju terminov prireditev ter pri pripravi promocijskih materialov.
 • Izobraževanje in zbiranje podatkov za potrebe lokalne in širše turistične promocije.
 • Priprava dokumentacije in sodelovanje z računovodstvom zavoda.
 • Usklajevanje blagajniških obračunov in poročanje o gotovinskem poslovanju zavoda.
 • Sodelovanje pri izvedbi inventure.
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju zavoda.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog.

Ponujamo:

 • možnost dela prek študneta,
 • možnost dela prakse za dijake in študnete,
 • možnost zaposlitve,
 • možnost dela prek javnih del.

Pričakujemo osebo, ki je:

 • prilagodljiva,
 • organizirana,
 • učljiva,
 • pripravljena delati tudi popoldan in med vikendi,
 • odgovorna.