Informatik

Podjetje: Snežnik d.o.o.

Kraj dela: Kočevska Reka
Aktualno: 2022, 2023

Opis del in nalog:

 • odgovornost za delovanje informatike in komunikacij v skupini Snežnik,
 • planiranje, nabava ter nastavitve programske in strojne računalniške opreme,
 • planiranje, nabava ter vodenje zaloge za potrošni računalniški material,
 • koordinacija in nadzor nad vzdrževanjem mrežne infrastrukture,
 • sodelovanje z vodstvom podjetja pri posodabljanju informacijskega sistema,
 • odgovornost in izvajanje potrebnih ukrepov za zaščito podatkov in opreme,
 • diagnostika napak na strojni opremi ter manjša popravila,
 • načrtovanje, testiranje in uvedba dodelav in nadgradenj programske opreme, usposabljanje uporabnikov,
 • administratorska dela na strežnikih, tiskalnikih, omrežju in končnih računalnikih.

Ponujamo:

 • dinamično samostojno delo,
 • delo za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom.

Pričakujemo:

 • višješolska ali visokošolska izobrazba ustreznih smeri s pridobljenimi izkušnjami,
 • poslovno znanje angleščine,
 • samoiniciativnost, zmožnost določanja prioritet,
 • izpit B kategorije.