Odpremnik GLS

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2021, 2022, 2023

Opis del in nalog:

 • Prejemanje dobavnih nalogov za kupce od pomočnika vodje PE in vodje prodaje in logistike,
 • optimizacija in sukcesivnost oddaje GLS glede na zaloge na KC in velikosti skladišč ob KC,
 • zagotavljanje ustreznega nakladanja in razkladanja GLS z vodenjem in usmerjanjem voznikov kamionov,
 • nadzor in prevzem delovišč po navodilu neposredno nadrejenega vodje,
 • zaključevanje delovišč,
 • sodelovanje pri nadzoru in prevzemu del izvajalcev v gozdovih pri sečnji in spravilu lesa, gozdno
  gojitvenih in varstvenih delih ter gradnji, rekonstrukciji in popravilu vlak,
 • nadzor in poročanje nadrejenim o nepravilnem krojenju, sortiranju, obdelavi GLS,
 • ažurno vodenje dnevnika dela o opravljenem delu, prevoženih km in porabi delovnega časa,
 • analiza podatkov in priprava poročil o izmerjenih in oddanih GLS,
 • sodelovanje pri optimizaciji prevozno prodajnih procesov,
 • sodelovanje (po potrebi) pri prevzemih del v gozdni proizvodnji,
 • vodenje skladišča (materialno blagovno knjigovodstvo, prevzem in oddaja lesa, krojenje,…),
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.

Pričakujemo:

 • Prejemanje dobavnih nalogov za kupce od pomočnika vodje PE in vodje prodaje in logistike,
 • zaključeno srednje strokovno izobraževanje gozdarske smeri,
 • brezhibno poznavanje standardov klasificiranja in kvantificiranja GLS,
 • izkušnje na primerljivem delovnem mestu,
 • odgovoren odnos do dela,
 • timsko naravnanost,
 • skrb za varno in zakonito delo,
 • natančnost in discipliniranost,
 • pripadnost in skladnost z vrednotami, ki jih zasleduje družba.

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas,
 • zanimivo delo v dinamičnem delovnem okolju,
 • stimulativno, k rezultatom usmerjeno plačilo,
 • fleksibilen delovni čas in delovne odmore,
 • skrb za varno delo in promocijo zdravja,
 • spodbudno okolje za strokovni, karierni in osebni razvoj.