Voznik kamiona

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2019, 2020

Opis del in nalog:

  • Prevoz gozdnih lesnih sortimentov,
  • Nakladanje, razkladanje in prekladanje lesa z avtomobilskim hidravličnim dvigalom, vezanje in odvezovanje tovora,
  • Vodenje dokumentov o obratovanju stroja in porabi goriv in maziv,
  • Redno vzdrževanje vozila in opreme,
  • Zagotavljanje spoštovanja pravil CPP,
  • Vodenje potnega naloga in spremljajočih dokumentov,
  • Opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.