Gozdar - žičničar

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2019, 2020

Opis del in nalog:

  • Vodenje dokumentov o obratovanju stroja in porabi goriv in maziv,
  • Izvedba montaže in demontaže žične naprave,
  • Vzdrževanje žične naprave,
  • Izvajanje spravila lesa z žičnico,
  • Kleščenje, krojenje, obdelava in skladiščenje (prekladanje gozdnih lesnih sortimentov),
  • Sečnja in izdelava gozdno lesnih sortimentov,
  • Navezovanje GLS,
  • Opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.