Gozdar - žičničar

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2021, 2022, 2023

Opis del in nalog:

 • Vodenje dokumentov o obratovanju stroja in porabi goriv in maziv,
 • izvedba montaže in demontaže žične naprave,
 • vzdrževanje žične naprave,
 • izvajanje spravila lesa z žičnico,
 • kleščenje, krojenje, obdelava in skladiščenje (prekladanje gozdnih lesnih sortimentov),
 • sečnja in izdelava gozdno lesnih sortimentov,
 • navezovanje GLS,
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.

Pričakujemo:

 • Pridobljen ustrezen certifikat NPK,
 • izkušnje na primerljivem delovnem mestu,
 • odgovoren odnos do dela,
 • timsko naravnanost,
 • skrb za varno in zakonito delo,
 • natančnost in discipliniranost,
 • pripadnost in skladnost z vrednotami, ki jih zasleduje družba.

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas,
 • delo v dinamičnem delovnem okolju,
 • stimulativno, k rezultatom usmerjeno plačilo,
 • skrb za varno delo in promocijo zdravja,
 • spodbudno okolje za strokovni, karierni in osebni razvoj.