Gozdar - traktorist

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2019, 2020

Opis del in nalog:

 • Izvajanje spravila lesa in sodelovanje pri sečnji,
 • Izvajanje gozdno gojitvenih in varstvenih del,
 • Krojenje in obdelovanje gozdnih sortimentov,
 • Prevažanje gozdnih lesnih sortimentov,
 • Nakladanje in razkladanje gozdnih lesnih sortimentov,
 • Navezovanje, zbiranje in vlečenje lesa,
 • Izvajanje vseh ostalih potrebnih del v gozdu,
 • Vodenje dokumentov o obratovanju stroja in porabi goriv in maziv,
 • Izvajanje manjših popravil in vzdrževanja strojev,
 • Tekoče vzdrževanje strojev, opreme in orodja,
 • Opravljanje rednih pregledov strojev in ugotavljanje okvar,
 • Oskrba z gorivom in mazanje,
 • Opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.