Gozdar - traktorist

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2021, 2022, 2023

Opis del in nalog:

 • izvajanje spravila lesa in sodelovanje pri sečnji,
 • izvajanje gozdno gojitvenih in varstvenih del,
 • prevažanje gozdnih lesnih sortimentov,
 • nakladanje in razkladanje gozdnih lesnih sortimentov,
 • navezovanje, zbiranje in vlečenje lesa,
 • izvajanje vseh ostalih potrebnih del v gozdu,
 • vodenje dokumentov o obratovanju stroja in porabi goriv in maziv,
 • izvajanje manjših popravil in vzdrževanja strojev,
 • tekoče vzdrževanje strojev, opreme in orodja,
 • opravljanje rednih pregledov strojev in ugotavljanje okvar,
 • oskrba z gorivom in mazanje,
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.

Pričakujemo:

 • zaključeno srednjo poklicno izobrazbo gozdarske smeri oziroma pridobljen ustrezen certifikat NPK,
 • izpit za kmetijske traktorje,
 • izkušnje na primerljivem delovnem mestu,
 • odgovoren odnos do dela,
 • timsko naravnanost,
 • skrb za varno in zakonito delo,
 • natančnost in discipliniranost,
 • pripadnost in skladnost z vrednotami, ki jih zasleduje družba.

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas,
 • delo v dinamičnem delovnem okolju,
 • stimulativno, k rezultatom usmerjeno plačilo,
 • skrb za varno delo in promocijo zdravja,
 • spodbudno okolje za strokovni, karierni in osebni razvoj.