Gozdar - Sekač

Podjetje: Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2019, 2020

Opis del in nalog:

  •  Izvajanje sečnje in izdelave gozdnih lesnih sortimentov po delovnih nalogih,
  • Krojenje in obdelovanje gozdnih lesnih sortimentov,
  • Sodelovanje pri spravilu lesa,
  •  Izvajanje potrebnih gozdno gojitvenih, varstvenih in ostalih del v gozdu,
  • Tekoče vzdrževanje opreme in orodja,
  •  Oskrbovanje z gorivom in mazanje,
  • Opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo.