Sodelavec v računovodstvu

Podjetje: Intersocks d.o.o

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2021, 2022

Opis del in nalog:

 • vodenje glavne knjige, kontiranje, knjiženje
 • razčiščevanje kontov glavne knjige, priprava temeljnic
 • obračun plač in drugih dohodkov fizičnim osebam
 • obračun DDV, rekapitulacijsko poročilo
 • obračun porabe materialov
 • opravljanje plačilnega prometa
 • usklajevanje s pomožnimi knjigami (vodenje registra osnovnih sredstev)
 • izdelava letnih davčnih in računovodskih obračunov
 • računovodsko in davčno načrtovanje, nadziranje, analiziranje in informiranje
 • sodelovanje z revizorji in davčnimi inšpektorji
 • dnevno usklajevanje kontov terjatev in obveznosti, stroškov in prihodkov
 • korespondenca s kupci in dobavitelji vezana na obvestila, uskladitve, izterjavo
 • priprava različnih poročil lastnikom

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas
 • zaposlitev za polni delovni čas
 • delovno mesto v Kočevju

Pričakujemo:

 • poznavanje IFRS standardov
 • temeljito poznavanje predpisov in zakonov s področja računovodstva
 • pozitivno naravnanost, proaktivnost, samostojnost
 • pripravljenost na stalno izobraževanje in na dinamično okolje
 • komunikativnost in odgovornost
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • dobro računalniško pismenost (znanje uporabe MS Office orodij)
 • poznavanje informacijskega sistema Pantheon
 • najmanj 3-5 let delovnih izkušenj s področja računovodstva