Organizator izobraževanja odraslih VII/2

Podjetje: OE Ljudska univerza Kočevje

Kraj dela: Kočevje
Aktualno: 2020

Opis del in nalog:

 • vsebinsko in finančno načrtovanje, vodenje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje projektov in programov,
 • ugotavljanje izobraževalnih potreb v okolju,
 • kreiranje izobraževalnih programov za starejše in mlajše odrasle (krožki, delavnice, predavanja),
 • predstavitve izobraževalnih programov ciljnim skupinam, javnosti in medijem,
 • koordinacija strokovnega sodelovanja med izvajalci programov, nosilci drugih nalog in udeleženci programov,
 • koordiniranje ter strokovno in pedagoško svetovanje strokovnim sodelavcem in udeležencem izobraževanja,
 • usklajevanje dela z drugimi institucijami, sodelovanje z institucijami v okolju in oblikovanje lokalnih partnerstev,
 • vrednotenje izobraževalnih programov in učnih gradiv,
 • poučevanje v izobraževalnih programih v skladu z izobrazbo, usposobljenostjo in letnim planom,
 • skrb za osebni andragoški in strokovni razvoj in razvoj delovnega področja.

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja,
 • dinamično in kreativno samostojno in timsko delo,
 • strokovno podporo, strokovni razvoj, stalno usposabljanje in izobraževanje.

Pričakujemo:

 • visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (VII),
 • pedagoško andragoško izobrazbo,
 • strokovni izpit za delavce VIZ,
 • 3 leta izkušenj v izobraževanju odraslih,
 • aktivno znanje angleškega jezika,· dobro računalniško znanje,
 • vozniški izpit B kategorije,· občutek in veselje za delo z ljudmi,
 • visoko motivacijo za nenehno učenje in prilagajanje spremembam,
 • samostojnost, komunikativnost, zanesljivost, sposobnost delovanja v timu,
 • delo pretežno v dopoldanskem času, pogosto v popoldanskem.