Prijava na e-novice o dogodkih in novostih

Kje pridobiti ZNANJE v Kočevju?

Izobraževanja odraslih za pridobitev formalne izobrazbe

Gimnazija Kočevje vabi na izredno izobraževanje odraslih in mladine, ki so bili neuspešni v rednem izobraževanju.

Verificirani programi:
  • NPI Obdelovalec lesa
  • SPI Trgovec/prodajalec, mizar
  • PTI Ekonomski tehnik, lesarski tehnik
  • SSI Ekonomski tehnik, strojni tehnik, lesarski tehnik
  • GIM Gimnazija
  • MT Maturitetni tečaj

Cena za posamezne programe je v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani Gimnazije in srednje šole Kočevje.

V izobraževanju odraslih se izvaja delo tako da:
– organizira najmanj 30 % ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za strokovno teoretični del programa določen s predmetnikom za mladino,
– omogoči udeležencem (samoizobraževanje) konzultacije z učiteljem posameznega predmeta,
– organizira preverjanje znanja tudi v obliki: seminarjev, seminarskih nalog, nastopov, izdelave praktičnih izdelkov,
– vodja izobraževanja odraslih svetuje udeležencem pri izobraževanju.

Vzgojno-izobraževalno delo je določeno s prilagojenim predmetnikom, in sicer tako, da je udeležencem omogočeno opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Pri določanju obveznosti za posameznega kandidata upoštevamo predhodno znanje udeležencev. Izobraževalno delo mora biti organizirano tako, da zagotovi možnost smiselnega nadgrajevanja znanja in medpredmetne povezave.

Gimnazija in srednja šola Kočevje za izobraževanje odraslih organizira predavanja tedensko skozi celotno šolsko leto, lahko pa tudi v strnjeni obliki oz. v obliki tečajev in seminarjev. Pri tem ne veljajo z zakonom in drugimi predpisi določene najvišje obremenitve z organiziranim vzgojno-izobraževalnim delom za dijake v posameznem dnevu.

Pisarna organizatorja izobraževanja odraslih je na lokaciji Trg zbora odposlancev 22, 1330 Kočevje.

Dodatne informacije: Vodja izobraževanja odraslih Helena Marolt mag.,Telefon: 051 348 661, E-pošta: helena.marolt(at)gssk.si

Informacije o dogodku

Datum dogodka 01.09.2019
Prijavljenih 0
Cena za posameznika Cenik tečajev na spletni strani www.gssk.si
Lokacija Gimnazija Kočevje
Za ta dogodek več ne sprejemamo prijav.