Prijava na e-novice o dogodkih in novostih

Kje pridobiti ZNANJE v Kočevju?

Predstavitev aktualnih razpisov za podjetja in priprava nanje

Na delavnici vam bomo predstavili priložnosti za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev na različnih področjih. Spoznali boste primere dobre prakse ter uspešne prijave na razpise, hkrati pa vam bomo pomagali pri odločitvi, kateri razpis bi bil najbolj primeren za vas in vaše podjetje.

Na delavnici vam bomo predstavili priložnosti za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev na različnih področjih. Spoznali boste primere dobre prakse ter uspešne prijave na razpise, hkrati pa vam bomo pomagali pri odločitvi, kateri razpis bi bil najbolj primeren za vas in vaše podjetje. Predstavili vam bomo naslednje razpise:

JAVNI RAZPIS ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOČEVJE ZA LETO 2020

Namenjem podjetjem s sedežem v Občini Kočevje.

Ukrepi razpisa so:
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (80.000€)
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (32.000€)
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (6.000€)
Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva (5.000€)
Subvencioniranje najemnih poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja (5.000€)
Prijave so možne do 16.3.2020

CZK - spodbujanje kreativnih industrij - center za kreativnosti 2020-2021

Predmet razpisa bodo ponovno nepovratne finančne spodbude za razvoj kreativnega sektorja, razvoj inovativnih idej in rešitev ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnim sektorjem in gospodarstvom.

Nepovratna sredstva bodo dodeljena po naslednjih sklopih:

Sklop A1: Semenska faza »Preveritev koncepta« - namenjen raziskovanju, inoviranju in demonstraciji uporabe projektov kreativnega sektorja v realnem okolju s ciljem preveritev in pridobitev možnosti za komercializacijo. Višina sofinanciranja znaša do 15.000 EUR na projekt.
Sklop A2: Zagonska faza - »Kreativni Start Up« – namenjen zagotavljanju podpore podjetjem s področja kreativnega sektorja v fazi rasti, izboljšavi poslovnih procesov, spodbujanju ambicioznih inovativnih razvojnih projektov in širjenju na mednarodne trge. Višina sofinanciranja znaša do 40.000 EUR na projekt.
Sklop A3: Povezovanje KKS in gospodarstva - »Kreativni povezovalnik« – spodbuja strateško sodelovanje podjetij s področja kreativnega sektorja z ostalimi gospodarskimi področji skozi razvoj inovativnih rešitev, proizvodov, storitev ali procesov. Višina sofinanciranja znaša do 30.000 EUR na projekt.
Najava razpis je 15.2.2020. Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, podjetja, ki delujejo na področju kulture.

P2R - Spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah

Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (območja občin Pomurske regije, Pokolpja, Maribora s širšo okolico, občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Nepovratna sredstva od 20.000 do 40.000 (100% nepovratna sredstva).

Na razpis se prijavijo novoustanovljena podjetja (mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu) s sedežem v eni izmed naštetih občin.

Upravičen stroški:
Stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev (samo nova oprema)
stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup licenčne opreme)
stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000€
stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje
Najava razpisa je 15.2.2020.

Pokolpje

Razpis je namenjen podjetjem na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov (ne vseh stroškov!) začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči, najmanj 10.000,00 EUR in največ 50.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 410.344,00 EUR za leto 2020. Prijave so možne do 10.3.2020.

Predavatelji: Predavala bo Mašenjka Hvala, ki je zadnjih 14 let zaposlena na Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o. kot podjetniška svetovalka. V tem času je pridobila številne izkušnje na različnih področjih, še posebej pri razvijanju podpornega okolja za spodbujanje podjetništva ter pripravi in izvajanju projektov. Andrej Mladenovič in Marko Stijepič, zaposlena na Podjetniškem inkubatorju Kočevje, ki imata več letne izkušnje vodenja projektov, priprave razpisov ter pomoč pri pridobivanju razpisov.

Dodatne informacije: Andrej Mladenovič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Aktivnosti "Podjetniškega inkubatorja Kočevje" v okviru operacije SIO "KOCEVJE" 2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast..

Logotipi SIO

Informacije o dogodku

Datum dogodka čet, 20. 02. 2020 - 13:00
Datum zaključka čet, 20. 02. 2020 - 14:30
Max. udeležencev 25
Prijavljenih 10
Prosta mesta 15
Cena za posameznika Brezplačno
Lokacija Podjetniški inkubator Kočevje
Za ta dogodek več ne sprejemamo prijav.