Koles Kočevska lesna industrija d.o.o.

Izdelovali bodo lesene lepljene nosilce iz pretežno kočevskega lesa. Podjetje ima že izbrano najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča med 18.000 – 25.000 m3/letno končnih izdelkov. Velika stopnja avtomatizacije bo omogočala konkurenčno izbiro tako za projektante, arhitekte in druge strokovnjake za gradnjo lesenih objektov. Proizvodni proces, ki temelji na slovenskem znanju in referencah, bo omogočal 25 – 35 zaposlitev. V podjetju bo potekala tudi dodelava izdelkov na sodobnih CNC strojih za izdelavo lesenih konstrukcij in objektov. Za potrebe proizvodnje bo podjetje uporabljalo svoje sušilnice.

Na podlagi izvedene analize trga se kaže velika potreba po lepljenih lesenih izdelkih, saj se sedaj pretežno uvažajo iz Avstrije. Izdelki so namenjeni 50% za SLO trg, ostalo pa Italija, Hrvaška,… 

Vizija podjetja

 V letu 2018 je cilj postavitev in zagon linije za izdelavo lesenih lepljenih konstrukcij in sušilnic za les.

Proizvodni program/storitve

  •  Sušenje rezanega lesa
  •  Dolžinsko in širinsko spajanje lesa
  •  CNC obdelava lepljencev

KOLES kočevska lesna industrija d.o.o.

Trg Svetega Jerneja 4
SI-1330 Kočevje

Proizvodnja lesnih lepljenih konstrukcij