Amles d.o.o.

Podjetje Amles Kočevje je bilo ustanovljeno leta 1990. Osnovna dejavnost je žaganje lesa. Kupcem zagotavljajo tudi sušen decimiran les. Letno predelajo cca 10 000 m3 lesa v različne sortimente , za različne kupce iz Slovenije in tujine.

Vizija podjetja

je konstantno in stabilno poslovanje tudi v prihodnosti. Razvijati in posodabljati proizvodnjo. Zagotavljati kakovost in raznovrstnost proizvodov in storitev. Skozi poslovanje razviti svoj končni produkt, katerega bi ponujali pod svojo blagovno znamko.

Proizvodni program/storitve

Žagan les iglavcev zagitavljajo podjetjem in posameznikom ( trami, letve, deske, opaž,...).Prav tako žagajo tudi les trdih listavcev, predvsem bukev. Les zagotavljajo različnim kupcen na trgu, kakor tudi za lastno proizvodnjo ... V podjetju izvajajo tudi sušenje lesa za lastne potrebe. Z tovornimi vozili pa zadostijo potrebam po prevozih okroglega in žaganega lesa.

Amles d.o.o.

Trata XIV 25
SI-1330 Kočevje

www.amles.si

Žaganje, skobljanje in prodaja lesa